Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Läxhjälp – ett av flera sätt att förbättra resultaten i skolan

Läxhjälp – ett av flera sätt att förbättra resultaten i skolan
09/06/2022 Olivia Karsten
dyslexi-laxhjalp

Idag kunde vi läsa i DN om resultaten från Pirls och Timss – två stora internationella undersökningar av barns läsförmåga och kunskap i matematik och naturvetenskap. Undersökningarna visar att läsförmågan hos fjärdeklassare försämrats stadigt sedan 2001 och att kunskaperna i matematik fortsatt ligger under genomsnittet i västvärlden.

Det kommer att behövas en verktygslåda av olika åtgärder för att vända utvecklingen.

Ett sätt att förbättra resultaten är att göra det möjligt för fler att använda sig av privat läxhjälp.  På Studybuddy vet vi av erfarenhet att några timmars läxhjälp med en studybyddy kan vara just det som behövs för att nå ett mål, höja ett betyg eller få tillbaka lusten till lärande. Våra studybuddys är engagerande, har aktuella kunskaper i sina ämnen och ett brinnande engagemang för att lära ut.

Förra veckan beslutade riksdagen om en förändring av regelverket som styr vilka tjänster som omfattas av RUT-avdrag. Förändringen innebär att RUT nu även inkluderar läxhjälp för elever på gymnasiet. Tack vare lagändringen har fler familjer möjlighet att använda privat läxhjälp för att hjälpa sina barn att nå sina mål i skolan.

DN DN DN SvD