Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Skriva ett PM på gymnasiet

Skriva ett PM på gymnasiet
26/02/2024 Olivia Karsten
skriva-pm

Om du går på gymnasium eller universitet kommer du troligen få skriva ett PM vid olika tillfällen. Men vad är ett PM, och hur skriver man egentligen det?

PM är en förkortning för det latinska ordet promemoria, vilket betyder “för minnet”. Det är en kortare utredande text, som besvarar en frågeställning med hjälp av olika källor. Omfattningen är typiskt sett 600 till 800 ord eller cirka en och en halv sida, alltså mindre än en uppsats eller rapport. Skriver du ett PM till universitetet kan det emellertid vara längre än så, upp till fem sidor. I universitetssammanhang används PM ofta för att introducera och planera en längre uppsats eller forskningsarbete.

 

Ett PM på gymnasienivå ska innehålla följande delar:

 1. Rubrik
 2. Inledning med frågeställning
 3. Bakgrund och ämnesbeskrivning
 4. Slutsats och avslutning
 5. Källförteckning

I steg fyra skiljer sig PM på universitetsnivå något. Ett PM som introducerar ett större forskningsarbete kan, istället för att beskriva slutsatsen, förklara metoden och hur frågeställningen ska besvaras. Resultatet sammanfattas istället i själva uppsatsen som PMt introducerar.

 

Inled med att beskriva syftet

Introducera ämnet för ditt PM, och förklara sedan ditt syfte. Varför är syftet relevant för ämnet, varför är ditt PM viktigt? Välj en öppen frågeställning, alltså en med flera svarsalternativ. Med andra ord ska frågan inte kunna besvaras med enbart ja eller nej. Din frågeställning kan innehålla flera frågor, men inte för många. Oftast är en till tre frågor lagom. 

Beroende på sammanhanget kanske du tilldelats ett ämne att skriva om, eller så får du välja själv. Om det är upp till dig kan du brainstorma fram i stort sett vad som helst, så länge det går att formulera en seriös frågeställning om ämnet och besvara den med hjälp av källmaterial.

 

Presentera och jämför dina källor

I bakgrunden beskriver du ämnet mer och presenterar dina källor. I nästa del av texten drar du slutsatser genom att jämföra källorna. Tänk på att vara objektiv! Ett PM är en vetenskaplig text, och ska vara fri från personliga åsikter. Alla påståenden måste underbyggas av en källa. Skriv på ett vetenskapligt sätt, använd inga personliga pronomen. I slutsatsen presenteras ingen ny information, utan all information du tar upp här ska ha förekommit i bakgrunden.

Källorna du använder ska vara lämpliga för att besvara frågeställningen. Undvik källor som saknar trovärdighet eller relevans. Det är även viktigt att använda flera olika källor, eftersom du drar dina slutsatser genom att jämföra dem. Ett PM är inte bara en text där du återger material från källor; slutsatsen formulerar du genom att väga informationen från källorna mot varandra.

 

Checklista när du skriver ett PM

 • Ger din rubrik tydlig information om innehållet?
 • Är språket vetenskapligt och formellt?
 • Formulerar du en frågeställning och besvarar den?
 • Använder du flera relevanta och trovärdiga källor?
 • Har du citerat och hänvisat till källorna korrekt?
 • Resonerar du objektivt och drar slutsatser utifrån källmaterialet?
 • Finns det en komplett källförteckning i slutet av ditt PM?