Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Så grejar du arbetsintervjun

Så grejar du arbetsintervjun
17/01/2024 Olivia Karsten
Arbetsintervju

Efter att ha slipat upp ditt CV, skrivit ett personligt brev och sökt till olika jobb blir du äntligen kallad till en arbetsintervju. Grattis, du är ett steg närmare anställningen! Men nu gäller det att förbereda dig på nästa moment, själva intervjun. Här är några saker som är bra att tänka på:.

 

Läs på mer om företaget och tjänsten

När du först gjorde din arbetsansökan lär du ha läst på en del om företaget. Inför arbetsintervjun bör du lära dig mer, eftersom du vill kunna visa arbetsgivaren att du är insatt och intresserad. Vad gör företaget, vad är dess position i branschen? Vad är dess mål framöver, finns det någon långsiktig vision? Hur ser företagets kultur ut, finns det någon uttalad värdegrund? Genom att ta reda på denna typ av information om företaget får du en bättre förståelse för det, vilket hjälper dig besvara intervjufrågorna. Passa även på att notera eventuella frågor om företaget och tjänsten du vill ställa till arbetsgivaren.

 

Tänk igenom vad du ska svara på intervjufrågorna

När du väl sitter under intervjun finns det såklart många olika frågor som kan komma upp, och det lär vara några som du inte förberett dig specifikt på. Men det finns ett antal frågor som i någon form brukar dyka upp, och dessa bör du förbereda dig på att besvara:

  • Berätta om dig själv
  • Varför söker du den här tjänsten?
  • Var gör dig till rätt person för tjänsten?
  • Vilka är dina svagheter? / Vilka sidor behöver du utveckla?
  • Vad fick dig att välja din utbildningsinriktning?
  • Vad har du för erfarenheter som är extra relevanta för tjänsten?

 

Eventuellt kan du även få frågan vad du förväntar dig för lön. Om du är osäker på vad som är ett rimligt löneanspråk kan det vara bra att läsa på i förväg om marknadsläget för tjänsten du söker och var lönen brukar ligga.

Tänk även igenom konkreta saker du gjort i olika situationer, eftersom dessa kan vara bra exempel att ta upp när du besvarar vissa frågor. Genom att lyfta fram ditt agerande i en särskild situation kan du belysa olika egenskaper hos dig; kanske handlade du på ett sätt som visar på kreativitet, tålamod, eller pålitlighet. Det är inte ovanligt att arbetsgivare strukturerar sina intervjufrågor just för att få fram denna typ av svar, som sedan blir ett viktigt bedömningsunderlag för kandidaten. Denna typ av intervju kallas kompetensbaserad, eller beteendebaserad. Fundera på vad du gjort tidigare och vad det säger om dig.

 

Öva inför intervjun

Nu när du utrustat dig själv med kunskap om företaget, svar på olika frågor och konkreta exempel från ditt eget liv att ta upp, är det dags att öva på hur du ska förmedla allt detta under intervjun. Repetera muntligt med dig själv eller med någon annan som agerar intervjuare. Det kan kännas lite löjligt, men när du väl sitter i intervjurummet kommer repetitionen hjälpa dig besvara frågorna som kommer. Se till att inte vara robotisk bara för att du övat in en del av svaren; använd istället övningen som ett sätt att bli mer bekväm med replikerna så att du kan säga de avslappnat och utan för mycket tankemöda. Det är sannolikt att du kommer vara lite nervös under intervjun, så att ha lite övning bakom dig kan öka ditt självförtroende.

 

Välj rätt kläder

När det kommer till utstyrseln behöver man verkligen inte göra det svårare än nödvändigt; klä dig på ett sätt som du är bekväm med och som samtidigt passar sammanhanget. Under intervjun ska fokus vara på samtalet, inte på vad du har på dig. Undvik obekväma kläder som distraherar dig, och kläder som kan ge intervjuaren ett dåligt intryck. När du förbereder dig på intervjun bör du vara uppmärksam på huruvida företaget har någon klädkod, och i så fall följa den.

 

Under själva intervjun

Kom i god tid! Första intryck är viktiga, och att vara lite tidig är ett utmärkt sätt att visa att du är seriös och punktlig. Dessutom skadar det inte att ha några minuter innan intervjun att samla dig och gå in i rätt sinnesstämning. Att komma in i intervjurummet med andan i halsen och stress i blicken är ingen bra början, så ge dig själv en bra start på intervjun istället. Om du av någon anledning ändå skulle bli lite sen, ring då intervjuaren i förväg, informera om detta. Be om ursäkt när ni väl ses. 

Se till att hälsa ordentligt på den/dem som ska intervjua dig, och försök slappna av under intervjun. Se till att alltid vara närvarande och ha ögonkontakt med samtliga intervjuare. Det är naturligt, och helt väntat, att du är lite nervös. Det är ett tecken på att du vill göra ett gott intryck och tar situationen på allvar. Återigen, försök slappna av; lyssna på frågorna och ta den tid som behövs för att besvara dem. Skulle du säga något som är irrelevant eller otydligt, ta det lugnt och klargör vad du menade. Alla kan göra nervösa misstag, och att skratta bort dem är inget konstigt!

Besvara frågorna taktiskt för att ge ett gott intryck, men var alltid ärlig! Om du exempelvis har ett glapp i CVt som du blir frågad om, var då uppriktig; förklara vad du gjorde under tiden och varför det var en nyttig och utvecklande erfarenhet. Var alltid artig, anpassa språkbruket efter situationen och undvik att säga något opassande. Tala inte illa om exempelvis tidigare kollegor eller arbetsgivare! 

Mot slutet av intervjun kan du få chansen att ställa dina egna frågor. Passa på, det är både ett tillfälle för dig att ta reda på mer om tjänsten och ännu ett sätt att visa ditt intresse på. Återigen, det är inte en dum idé att förbereda några frågor på förhand.

 

Efter intervjun

Vare sig du tycker att intervjun gick bra eller dåligt kan du alltid lära dig något av den. Fundera över vad du gjorde mer och mindre bra, frågor som var svåra, och så vidare. Hur ska du förbereda dig bättre nästa gång?

Ibland tar anställningsprocessen längre än väntat. Om arbetsgivaren dröjer med sitt besked efter utsatt datum kan du alltid höra av dig, och ge inte upp hoppet! Förhoppningsvis får du jobbet och blir tvungen att läsa på om kontorsmaterial & kontorsvanor. Men även om du skulle bli nekad just den här tjänsten har du fått värdefull övning inför nästa gång du går på en arbetsintervju. Passa även på att be om feedback från intervjuaren, så att du blir medveten om dina misstag och kan lära dig av dem.