Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Nya matteprov på grundskolan

Nya matteprov på grundskolan
09/06/2022 anders

Igår skrev skolborgarrådet Lotta Edholm på sin blogg att Stockholms stad ska införa nya matteprov på grundskolan. Över 18 000 elever kommer att beröras av proven vars syfte är att i ett tidigt skede kartlägga elevers kunskapsnivå i matematik.

Edholm skriver att ”fallande kunskapsresultat i matematik är en trend över hela Sverige. Syftet med proven är att hitta verktyg som kan bidra till att utveckla elevers lärande i matematik”.

Att många elever upplever matematik som ett svårt ämne förstår vi på Studybuddy. Merparten av våra kunder har barn som behöver extra läxhjälp i just matte och efterfrågan ökar snabbt. Vår pedagogiska utgångspunkt är att den som lär ut måste brinna för sitt ämne och ha ett stort engagemang för sina elever.

Jag är övertygad om att Stockholms stad med införandet av proven tar ett steg i rätt riktning. Proven gör det möjligt för skolan att uppmärksamma var insatser ska sättas in och bidrar till att skapa förutsättningar för en god lärandemiljö.

Våra erfarenhet som ett av Sveriges ledande företag inom privat läxhjälp visar att de elever som får läxhjälp av någon av våra studybuddys på kort tid ofta uppnår mycket stora förbättringar i sina skolresultat. Om de nya proven på grundskolan används för att styra var resurser ska sättas in har de alla förutsättningar att påverka många elever på ett mycket positivt sätt.

Skolborgarrådets och Stockholms stads initiativ är ett steg i rätt riktning!

DN