Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Nya grepp behövs för att lyckas på gymnasiet

Nya grepp behövs för att lyckas på gymnasiet
09/06/2022 anders

Det är studenttider och på väg till kontoret kunde jag idag se studentflaken passera Karlaplan. Ungdomarnas glädje över att ta studenten gick det inte att ta miste på.

Samtidigt som en ny årskull studenter lämnar gymnasiet publicerar SKL en rapport som visar att en tredjedel av alla studenter inte klarar av gymnasiet på tre år. I dagens DN presenterar SKL fem strategier som kan få fler elever att klara studierna utan avbrott.

Avhoppen från gymnasiet är ett av många tecken på den kris som skolan befinner sig i. Allt fler elever på gymnasiet söker stöd utanför skolans väggar. Privat läxhjälp är en möjlighet som allt fler använder sig av för att nå sina mål.

På Studybuddy ser vi sambandet mellan ökade krav i skolan och en snabbt växande efterfrågan på privat läxhjälp. Även om lärarna inte ger läxor kommer det alltid finnas elever som behöver arbeta extra med sina studier för att nå de mål som skolan eller eleven själv satt.

Oavsett om SKL:s ”framgångsfaktorer” lyckas eller inte behövs nya grepp i skolan för att fler elever ska kunna förverkliga sina mål. I det sammanhanget är jag övertygad om vilken viktig funktion som privat läxhjälp har att fylla.

DN