Nyhet! Privat läxhjälp inför nationella provet
Läs mer

Mattehjälp från Studybuddy

Vi har väldigt många duktiga profiler inom matematik som erbjuder mattehjälp. Gemensamt för alla är att de har genomgått ämnesbaserade kunskapstest, lämnat in ett felfritt belastningsregister och blivit personligt intervjuade.

Sök fram den matematikprofil som skulle passa just er bäst i listan nedan och kom igång med mattehjälpen idag!

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.

Eller ring oss på: 08 409 145 00

Flexibel läxhjälp i matematik - som höjer dina betyg

Vi lever efter övertygelsen att alla kan lära, även om förutsättningarna skiftar. Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för mattehjälpen och läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Med oss på resan mot förbättrade resultat och högre betyg har vi fyra begrepp som vi vet är avgörande för hur väl vi lyckas; motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende.

Vi ser att denna helhetssyn på eleven, där mätbara mål och mjuka värden är lika centrala och tillsammans bildar bästa plattformen för att frigöra varje elevs fulla potential.

Varje elev och familj har unika behov; mattehjälpen ska fungera både praktiskt samt skapa bästa förutsättningar för att nå elevens mål. I samtal med familjen får vi en bild av läget och föreslår därefter en lämplig studybuddy.

Se studybuddies för matematik

Studibuddies inom mattehjälp:

Så hittar du din Studybuddy

Våra kunder berättar om vår mattehjälp

Personlig matematikhjälp för dig i grundskolan och gymnasiet

Hos Studybuddy erbjuder vi mattehjälp från grundskola upp till gymnasiet men med stort fokus på elever i låg- och mellanstadiet. Vi anställer studybuddies från såväl gymnasiet som universitetet och har därför den unika möjligheten att ha många duktiga anställda som brinner för att lära ut matematik i alla åldrar, även de yngre eleverna.

Våra juniortjänster riktar sig främst mot våra yngre elever i låg- och mellanstadiet och utförs främst av våra studybuddies som själva studerar på gymnasiet, vilket vi har sett fungerar allra bäst. För juniortjänsterna är lektionerna kortare, lekfullare och med en mängd inslag av studiemotivation för att bygga upp en studieglädje för framtiden. Alla våra studybuddies är unika och från olika bakgrund men förenas i sina stabila och trygga personligheter med ett genuint intresse för mattehjälp.

Få hjälp med matten - oavsett svårighetsgrad

Hos Studybuddy kan du få mattehjälp på alla nivåer inom ämnet, vilket innebär att du kan få hjälp inom det område och på den nivå som du önskar. Under undervisningens gång läggs fokus alltid på studieglädje och motivation - för att lägga en bra grund för framtida studier och skapa ett intresse för matematiken! Studybuddy erbjuder mattehjälp från såväl grunderna inom de fyra räknesätten och enklare problemlösning som matematisk analys och diskret matematik.

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Aritmetik
  • Geometri
  • Algebra
  • Matematisk analys
  • Diskret matematik

Mattehjälp kan ges på följande orter

Hos Studybuddy erbjuder vi såväl fysisk som digital undervisning. Fysisk mattehjälp erbjuds i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Västerås medan läxhjälp online går att nyttja var du än befinner dig - både i Sverige och utomlands.

Prisvärd mattehjälp på dina villkor

Studybuddys mest prisvärda alternativ för mattehjälp är både flexibelt och lyhört samt har enbart 30 dagars uppsägningstid. Du får då undervisning under 2 lektioner per vecka (1,5 timme per lektion) från 345 kr/timme. Du får tillgång till den digitala undervisningsplattformen med whiteboard, videosamtal samt digitala undervisningsverktyg. Våra studybuddies är vana vid onlineplattformen och har god kunskaper om hur fysisk undervisning efterliknas på bästa sätt.

Vi erbjuder även klippkort online för 390 kr/timme, vilket gör att du kan nyttja tjänsten när det passar dig under klippkortets giltighetstid. Önskar ni istället fysisk mattehjälp erbjuder vi även en mängd olika upplägg för att kunna matcha just dina individuella behov!

Se våra priser för läxhjälp

Effektiv läxhjälp i matte med glädjen i fokus

För våra yngre elever i låg- och mellanstadiet är det såklart viktigt med ämneskunskaper men mycket fokus läggs på att öka lusten att lära och öka studieglädjen. Extra stor vikt läggs vid matchning av Studybuddy och elev då det personliga utbytet är centralt för mattehjälp i så pass ung ålder. När motivation och engagemang finns som grund hos eleven är steget inte långt till att även betygen följer samma positiva trend!

Mattehjälp- Högstadiet

Matten du läser i högstadiet är väldigt viktig, då det är nu grunderna läggs inför gymnasiet. Det är också nu du verkligen börjar förväntas tänka självständigt, och förhålla dig till matten på ett granskande sätt. Det här är de huvudsakliga grejerna som kommer tas upp, och som du förväntas ha koll på när gymnasiet börjar:

Taluppfattning och tals användning: Nummer - vad är de, hur funkar de, vad kan vi slutleda ifrån dem och på vilka olika sätt kan vi förhålla oss till dem? Här får du bland annat lära dig om potenser och överslagsräkning.

Algebra kommer vara en stor del av kurserna. Oftast är det ekvationer och uttryck, alltså matematik med bokstäver (eller variabler, om man pratar mattespråk). Du kommer få lösa en hel del ekvationer, men också skriva dina egna.

Geometri: Former, och hur de förhåller sig till varandra. Här blir det mycket formler, som exempelvis Pythagoras sats, men har du koll på din algebra kommer det gå fint. En hel del repetition från mellanstadiet.

Procent är troligtvis det matematiska koncept vi använder mest i vardagen, så det ligger ganska stor vikt på att förstå hur man förhåller sig till procenträkning. Olika typer av procentuell förändring kommer också dyka upp.

Statistik är viktigt att förstå av flera anledningar, inte bara matematiska, men även sociala och politiska, för att förstå världen omkring oss. Du kommer få lära dig hur du läser av olika typer av grafer och diagram korrekt och hur du ser om någon har fufflat med statistiken. I samband med statistiken kommer även sannolikhet att tas upp, alltså konsten att matematiskt bedöma risk/chans för olika händelser.

Problemlösning: Kanske den viktigaste delen i matten, då den påverkar alla andra grenar också. Problemlösning är förmågan att dra egna, och förhoppningsvis korrekta, slutsatser om talen du har framför dig, samt att hitta olika metoder och förhållningssätt för att sedan lösa dem. Det kräver vissa grundläggande kunskaper, en aning kreativitet, och framför allt övning.

Just problemlösning är det många som har svårt med, då det kräver att man använder andra muskler än i resten av matematiken. Vill du ha hjälp med problemlösning, eller med något annat inom matte (eller något annat ämne, för den delen), kontakta gärna oss så hjälper vi dig! Vi erbjuder mattehjälp i Stockholm för alla åldrar.

Du kan också läsa på mer själv på Skolverkets hemsida.

Mattehjälp-gymnasiet

Till att börja med finns det nu tre olika matteinriktningar för gymnasiet: a, b och c. Inriktningen du läser kommer avgöras av viket program du läser: på yrkesförberedande program läser man a-inriktningen; på samhällsvetenskapliga, estetiska, humanistiska och ekonomiska program läser man b-matten, och på naturvetenskapliga och tekniska linjer är det c-matten som gäller.

De olika inriktningarna fyller olika funktioner, är förberedande på lite olika sätt. Ingen av dem är bättre än någon annan, utan det handlar helt enkelt om att bäst kunna förbereda eleverna på de matematiska problem de faktiskt kommer träffa på inom sitt valda fält.

Enligt det gamla systemet motsvarade a, b och c årgången – alltså läste man a-matten i första ring, b-matten i andra ring och c-matten sista året. Det är alltså inte så det fungerar längre; bokstaven anger inriktning, och numret anger kursens komplexitet. De två sista matematikkurserna, Matematik 4 och Matematik 5, har inga bokstäver i sig, men bygger vidare på koncept från Matematik 3b och 3c, så någon av dem måste man ha läst först. Det finns även en Matematik- specialisering, som bygger vidare efter Matematik 4.

Särskilt för den som läser c-kurserna kommer tempot att öka rejält. Mängden arbete du förväntas lägga ner på matten utanför skolan kommer också öka. Om du har svårt att planera dina studier, läs gärna vår guide om att lägga upp plugg-planer som faktiskt hålls. Vi erbjuder även person läxhjälp i matte, i Stockholm och i resten av landet.

I och med att alla matematikkurserna skiljer sig från varandra är det svårt att ge en bra sammanfattning, men några saker har de gemensamt. Här har vi valt att gruppera dem efter nummer: Matematik 1(a,b,c): En del repetition från högstadiet. Fokus ligger mycket på problemlösning, aritmetik, algebra och ekvationer samt statistik och sannolikhet. En stor del av kursen utgörs också av funktioner av olika slag, grafer och koordinatsystem, så se till att öva på det! C-kursen tar även upp trigonometri.

Matematik 2(a,b,c): För de som läser a-matten är det här den sista kursen. A-kursen innehåller därför, till skillnad från b/c-matten på den här nivån, arbetslivsförberedande matte, som är anpassad för yrkeslivet. Utöver detta innehåller kursen såklart även aritmetik, algebra, ekvationer, geometri, logik och statistik. Användning av nya begrepp, så som implikation och ekvivalens, kommer förekomma. För dig som läser b/c-kursen kommer även digitala verktyg bli viktiga, som grafräknare eller egen programmering, beroende på ditt program.

Matematik 3(b,c): Matematik 3 tar funktioner på allvar. En grundlig och utförlig kunskap om funktioner krävs, samt tillhörande begrepp så som sekant och tangent, och det är här derivering introduceras. Du kommer även få lära dig om potensfunktioner, primära funktioner, exponentiella funktioner och de digitala verktyg du behöver för att hantera dessa. Om du läser c-kursen kommer du fortsätta med trigonometrin.

Matematik 4: I matematik 4 ingår fortfarande algebra och aritmetik, men många nya förhållningssätt till dessa introduceras; polynomekvationer, integraler, komplexa tal, logaritmfunktioner och trigonometriska uttryck, för att nämna några. Eleverna förväntas nu även kunna redogöra för olika regler, till exempel regler för derivering av tangensfunktioner. Du måste även kunna tillämpa och motivera användningen av de olika metoderna i ”realistiska situationer”. Så för dig som alltid undrat när du någonsin kommer få användning för all den här matten ” i verkliga livet”- det är nu.

Matematik 5: Den sista, och därmed mest krävande, kursen som erbjuds på gymnasienivå. Här kommer du få lära dig allt om differentialekvationer. Nu kommer vi även hantera matematiska bevis och bevismetoder, samt en hel drös nya begrepp, exempelvis rekursion, permutation, kombination och kongruens. Problemlösningen i denna kurs är mer överlappande än tidigare, och kommer kräva att du använder dig av flera olika metoder och områden i samförstånd.

Matematik- specialisering: I specialiseringskursen varierar innehållet, och det är möjligt att läsa den flera gånger med olika inriktningar. Kursen kan till exempel behandla logik, spelteori, statistiska metoder eller grafteori, eller en kombination av dessa.

Du kan läsa mer om vad de olika kurserna innehåller här. Vill du ha hjälp med matten erbjuder vi mattehjälp på alla nivåer, så ring gärna oss!

Vanliga frågor och svar

Vad är egentligen mattehjälp? Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får, och deras svar. Om du undrar något mer, hör gärna av dig till oss!

Ett fysiskt undervisningstillfälle är som standard 2 timmar långt. Går eleven i låg- eller mellanstadiet erbjuder vi juniortjänster med mattehjälp under 1,5 timme. För digital undervisning erbjuder vi undervisning under 1,5 timmar eller 2 timmar per tillfälle, oavsett årskurs. Självklart går det bra att ha längre undervisningstillfällen om så önskas! Det går bra att arbeta med samma ämne under hela lektionen eller dela upp undervisningen på flera områden.
Självklart går det bra att ha undervisning under sommaren! Vi erbjuder såväl kontinuerlig mattehjälp (1 eller 2 tillfällen per vecka) samt mer intensiv mattehjälp för dig som exempelvis har prövning eller tenta i augusti. Det går dessutom bra att kombinera såväl fysisk som digital undervisning under sommaren så att du kan ta hjälpen där du önskar.
Våra erfarna läxhjälpare kan det mesta. Vi utgår ifrån elevens egna material och anpassar oss därefter, och jobbar gemensamt med kursmaterialet. Även saker som studieteknik och planering av plugg kan vi hjälpa till med. Hur ser dina studievanor ut idag, och hur kan de förbättras? Vi på Studybuddy jobbar både kort-och långsiktigt, så oavsett om det är panik-plugg inför nationella proven eller studieplanering för en hel termin har vi koll.
Man kan ta in läxhjälp av många olika skäl. Kanske handlar det just om studieplanering för din del. Kanske är det så att grunderna i matten du läser känns främmande och knepiga, och du behöver hjälp att repetera dem. Kanske är det en speciell metod som du fastnat på, och behöver att någon hjälper dig över det guppet. Mattehjälpen vi erbjuder ser olika ut för alla. Vi lägger oss på din nivå, hur den än ser ut. Vi har sett det mesta, så oavsett om du vill ha hjälp med att lägga grunderna riktigt ordentligt, eller om det bara handlar om lite detaljer, kan du vända dig till oss. Just matte kan vara ett svårt ämne att ta till sig, att riktigt känna att man förstår. Ibland behövs det bara att någon sitter med en, och förstår vad som är svårt och hur man kommer runt det. Kort sagt- du ska ha mattehjälp hos Studybuddy om du vill och känner att du behöver, oavsett hur små eller fånig dina anledningar känns.
Vi på Studybuddy är väldigt stolta över vår bredd- dels inom ämnen och kompetenser, dels vår geografiska bredd. Tack vare den har vi möjlighet att erbjuda läxhjälp i hela Stockholm. Om du bor väldigt långt bort, eller av någon anledning inte vill ha läxhjälp i hemmet, erbjuder vi även vår läxhjälp digitalt. Har du några frågor eller förundringar om läxhjälp online, ring eller maila oss gärna för mer info!

Alla kan lära sig matte – med läxhjälp i matematik

Matematik kanske inte är ditt favoritämne just nu, men så behöver det inte vara länge till. En del elever menar att de helt enkelt inte har det som krävs för att lära sig matematik – det stämmer inte! Självklart spelar det in vilka lärare du har haft i grundskolan, hur mycket stöd och motivation du har runt omkring dig och vilka ambitioner du har. Den skolmiljö vi växer upp i påverkar oss mycket mer än vi vill erkänna. Tyvärr är alla skolor i Sverige inte likvärdiga i sin kvalitet på utbildning, och när grunderna inte sitter blir det genast ett stort kliv att hänga med på mattelektionerna på högstadiet- eller gymnasiet.

Med läxhjälp i matematik får du en studybuddy som är 100% fokuserad på att hjälpa, stötta och motivera dig till att uppnå dina mål. Eftersom våra privatlärare utgår från en nulägesanalys av situationen fastställs tidigt vilka områden inom matematiken som behöver extra mycket tid, energi och träning. Vi är såklart stolta över att vår läxhjälp i matematik har hjälpt tusentals elever att höja betygen. Men inget slår känslan som eleverna får när de inser att alla kan lära sig matte!

Med mattehjälp blir skolan roligare

Ja det stämmer faktiskt, läxhjälp i matematik kan göra skolgången roligare för elever på flera sätt. Främst för att eleven får rätt verktyg för att hantera sin stress och oro kring ämnet. Det är nämligen så att oro ofta uppkommer när en situation känns omöjlig, eller ohanterlig. Men så fort det implementeras en struktur, ett fungerande arbetssätt och lite motivation brukar tuffa situationer klarna och oron försvinner.

Då blir skolan en rolig plats att gå till, och man kan till och med bli motiverad för att skriva ett matteprov. Just så är det att ha mattehjälp med en studybuddy!

Läxhjälp i matematik ger en stabil grund inför vidare studier

Oavsett om du drömmer om att bli marinbiolog, ekonom eller skådespelare så kommer du behöva läsa matematik på högstadiet samt gymnasiet. Därför är det viktigt se till att lära sig grunderna ordentligt, och ta sig igenom kurserna även om det inte är ditt favoritämne.

Med läxhjälp i matematik får du förutsättningarna att höja ditt betyg i matematik och nå dina långsiktiga mål. Kom i gång med mattehjälp nu och låt oss hjälpa dig att skapa en stabil grund inför vidare studier.