Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Jag fick aldrig åka till Thailand under skolterminerna

Jag fick aldrig åka till Thailand under skolterminerna
09/06/2022 Olivia Karsten

Jag fick aldrig åka till Thailand under terminerna.  I mina föräldrars värld tog man inte ledigt från skolan. Ledig var man bara när det var lov från skolan.

Det kanske låter som att jag växte upp på 30-talet då läraryrket fortfarande hade hög status, men så är inte fallet. Jag gick ut gymnasiet 1998. Vad är det egentligen som har hänt sedan dess? Varför hör vi så ofta talas om föräldrar som prioriterar resor före skolan?

Jag vill passa på att komma med ett tips med tanke på den kris som vi upplever i skolan där elever inte når sina mål: Skippa resan till Thailand och ta vara på den tid som dina barn har rätt till i skolan.

DN Svd