Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Gymnasiearbete – Tips på ämnen

Gymnasiearbete – Tips på ämnen
26/02/2024 Olivia Karsten
gymnasiearbete-ämnen

Gymnasiearbetet

Ska du börja tredje ring på gymnasiet? Då är det hög tid att börja tänka på olika ämnen till gymnasiearbetet! Gymnasiearbetet är ett projekt du kommer arbeta med parallellt med övriga kurser sista året på gymnasiet. Skolverket beskriver gymnasiearbetet som “ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier”. Det är inte en kurs med lektioner och prov, utan ett arbete som du själv ansvarar för. På högskoleförberedande utbildningar består arbetet huvudsakligen av två delar: en undersökning, studie, eller experiment, samt en rapport där du återger och analyserar resultaten. Schemat för arbetet kan variera lite mellan olika skolor, men i slutändan kommer du få presentera ditt arbete och ge respons på någon annans gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är värt 100 gymnasiepoäng, och betygen som kan uppnås är antingen E eller F. Med andra ord blir du antingen godkänd eller underkänd, det finns ingen betygsskala E-A. Ett godkänt gymnasiearbete är ett krav för att få högskolebehörighet.

Gymnasiearbetet kan du göra på egen hand eller i en grupp med andra, men oavsett är det din egen prestation som ska bedömas. Det innebär att även om du arbetar i en grupp ska du bedömas som individ och inte tillsammans med övriga gruppmedlemmar.

 

Tips innan du börjar

 

Välj ett ämne som intresserar dig

Du måste välja ett ämne som är relevant inom ramen för ditt gymnasieprogram, men du har stor frihet att välja vad ditt arbete ska handla om. Tänk på att du kommer arbeta med detta i flera månader framöver. Man brukar säga att ett typiskt gymnasiearbete tar ungefär 100 timmar att genomföra.  Så varför inte välja något som intresserar dig, som du vill lära dig mer om och som du inte kommer tröttna på efter några veckor? Möjligheten att själv välja vad du ska skriva om ger dig större frihet att påverka ditt gymnasiearbete än du har i någon av dina andra gymnasiekurser. Så se till att utnyttja denna möjlighet genom att fatta ett så bra beslut som möjligt!

Nedan har du några förslag på tänkbara ämnen inom olika gymnasieprogram. Detta är förstås enbart inspiration, om du kommer på ett sätt att göra arbetet mer originellt, mer ditt eget är det bara bra!

 

Samhällskunskap:

 • Förändrad inställning till migration
 • Sambandet mellan motion och psykisk hälsa
 • Fetma som hälsoproblem i Sverige
 • Förändring och utveckling inom äldrevården
 • Brottslighet och återfall

Ekonomi

 • Medborgarlön
 • Ledarskap och motivation
 • Klasstorlek och studieresultat
 • Folkhälsan och samhällsekonomin
 • Konsekvenserna av minusräntor

Naturvetenskap

 • Hur jod påverkar växter
 • Vattenkvalitén i närliggande sjöar
 • Hur vägsalt påverkar växtlighet
 • Matematisk modellering
 • Vitaminhalten i olika livsmedel

Teknik

 • Bygg en dator
 • Skapa en webbapplikation
 • Koda ett spel
 • Bygg en väderstation
 • Skapa ett eget programmeringsspråk

 

Tänk ut en bra frågeställning

Det första du gör i gymnasiearbetet är att formulera en frågeställning, och detta får väldigt stor betydelse för resten av arbetet. Hela projektet kretsar kring frågeställningen, eftersom själva syftet med gymnasiearbetet är att besvara den. När du slutligen lämnar in din rapport ska allt som du tar upp vara relevant utifrån frågeställningen. Kort sagt, frågeställningen avgör hela riktningen för arbetet, och vad du kan och inte kan skriva i rapporten. Därför gäller samma regel som med det övergripande ämnet: välj en frågeställning som du faktiskt vill besvara, som du är nyfiken på! 

Tänk emellertid också på att frågeställningen ska passa gymnasiearbetets omfattning. Du har några månader, och troligen cirka 100 arbetstimmar på dig att besvara den. Välj något som är lagom komplicerat; inte så enkelt att du inte kan göra en seriös undersökning och skriva en utförlig rapport om frågeställningen, men inte heller så komplicerat att du inte kommer någon vart med arbetet. Se till att avgränsa frågeställningen. Ska du till exempel skriva om bidragsfusk är det förmodligen enklare att begränsa arbetet till Sverige än att försöka ta ett globalt perspektiv. Om du vill göra ett experiment bör du också ta reda på hur du ska få tag på den utrustning som krävs; finns allt på skolan, eller måste du skaffa något själv?

 

Ta hjälp av handledare!

Under gymnasiearbetet kommer du ha en handledare, vars uppgift det är att hjälpa dig på vägen. Handledaren kommer inte skriva arbetet åt dig, men är en väldigt bra resurs att be om råd och bolla idéer med. En bra handledare har god förståelse för vilka frågeställningar som är rimliga inom ramen för ett gymnasiearbete, så passa på att ta hjälp redan i början. Presentera dina förslag på frågeställningar och lyssna noga på vad handledaren har att säga om dem. 

Andra elever kan förstås också vara en bra källa till inspiration. Gör du arbetet med andra kommer du behöva kompromissa och koordinera med övriga gruppmedlemmar, men om ni är bra på att diskutera idéer och dela upp arbetsbördan finns det stora fördelar med att arbeta i grupp.

 

Tips för att lyckas med gymnasiearbetet

Gör en plan

Vare sig du är själv eller i en grupp, se till att ha en tidsplan som alla inblandade är medvetna om och förhåller sig till. Bryt upp arbetet i olika delar och ge dem deadlines: Hur lång tid kommer undersökningen ta, när ska du vara klar med den? När ska rapportens olika delar vara klara? Sätt gärna en deadline med några dagars marginal innan den slutgiltiga inlämningen då du åtminstone ska ha skrivit utkast till samtliga delar i rapporten. Sedan kan du använda sista dagarna till att läsa igenom, renskriva, och putsa upp allt så att arbetet är så bra som möjligt när du väl lämnar in. 

Många skolor har redan en övergripande tidsplan för gymnasiearbetet, med kontroller då eleverna ska kunna visa att de är i fas med arbetet. Det behöver dock inte vara fel att sätta upp egna, mindre deadlines, och om skolan inte har någon tidsplan är det helt och hållet ditt eget ansvar att se till att du är i fas. Det krävs lite framförhållning och disciplin för att skapa en tidsplan och hålla sig till den, men belöningen kan vara ett bättre gymnasiearbete och mindre stress, framför allt mot slutet av processen.

Ta åt dig av råd och var inte rädd att ändra riktning

I början av arbetet väljer du en frågeställning som avgör arbetets övergripande riktning. När du läser på om ämnet och genomför din undersökning kommer du emellertid lära dig mer om ämnet, och detta kan sätta hela arbetet i ett nytt ljus. Kanske visar det sig att frågeställningen inte var formulerad och avgränsad på rätt sätt, kanske har andra frågor dykt upp, kanske är din metod för undersökningen inte optimal för att besvara frågeställningen. Det är en god idé att stämma av med handledaren då och då, eftersom denne ofta kan uppmärksamma eventuella brister i arbetet. När ett problem dyker upp är det lätt att fastna, men få inte panik! Diskutera inom gruppen, be handledaren om råd, och gör de ändringar som behövs för att fortsätta. Detta är ännu en anledning till att planera arbetet: om du följer en bra tidsplan har du råd att fastna lite, reda ut problemet och sedan ändra eller göra om något steg i projektet. 

Med största sannolikhet kommer din slutgiltiga inlämning skilja sig på olika sätt från din ursprungliga idé. Detta är helt naturligt, har du läst på ordentligt om ämnet är det inte konstigt att du lärt dig ett och annat som fått dig att uppdatera arbetet längs vägen.

Gör varje steg så bra som möjligt från början

Även om du sannolikt kommer gå tillbaka och ändra en del under arbetets gång så bör du alltid sträva efter att göra rätt från början. Slarva inte medvetet med någon del, det blir bara ännu en sak du kommer behöva fixa senare. Ett klassiskt exempel på detta är källhänvisningen, det är ett grundläggande krav som inte kan fuskas med. Välj ett hänvisningssystem tidigt (exempelvis Harvard eller Oxford) och lägg in källor allt eftersom du använder dem. Det finns bättre saker att göra de sista dagarna innan inlämningen än att gå igenom hela arbetet och försöka pussla ihop vilket påstående som är hämtat från vilken källa!