Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Fördelar med privat läxhjälp – eleven Emma berättar

Fördelar med privat läxhjälp – eleven Emma berättar
27/11/2023 Olivia Karsten

Att få läxhjälp har verkligen varit en game-changer för Emma som är elev hos på studybuddy. Både när det gäller att förbättra sina betyg och öka sin förståelse för de ämnen som hon och hennes studybuddy fokuserat på. Här lyfter Emma fram fem fördelar med att skaffa läxhjälp från studybuddy:

5 fördelar med privat läxhjälp

  1. Individuell uppmärksamhet: När du har en studybuddy som fokuserar bara på dig, blir undervisningen mer anpassad efter dina behov. Jag märkte att jag kunde ställa frågor utan att känna mig blyg och verkligen fördjupa mig i de områden som jag hade svårt med. Detta ledde till en snabbare förståelse och ökad självförtroende i ämnet.
  2. Strukturerad inlärning: Läxhjälpen hjälpte mig att skapa en strukturerad inlärningsplan. Tillsammans med min studybuddy kunde vi bryta ner ämnet i mindre delar och arbeta igenom dem steg för steg. Detta gjorde inlärningen mer hanterbar och minskade stressen över att hantera stora mängder information samtidigt.
  3. Tydligare förklaringar: Ofta förklaras saker på ett annat sätt under läxhjälpen än i klassrummet. Min studybuddy kunde använda olika exempel och tillvägagångssätt för att se till att jag verkligen förstod koncepten. Det gjorde skillnad och gjorde ämnet mer begripligt.
  4. Förbättrat självförtroende: När jag började förstå och bemästra ämnet genom läxhjälpen, ökade mitt självförtroende markant. Detta hade en positiv effekt på hela min skolprestation, inte bara i det specifika ämnet jag fick hjälp med. Att känna att jag verkligen kunde göra det gjorde en enorm skillnad.
  5. Effektiv tidsanvändning: Genom att arbeta med en studybuddy kunde jag optimera min tid och fokusera på de områden där jag verkligen behövde förbättra mig. Detta sparade inte bara tid utan gjorde också min inlärningsprocess mer effektiv och målinriktad.

Att skaffa läxhjälp har verkligen varit en investering i min utbildning. Det har inte bara hjälpt mig att höja mina betyg utan också utvecklat mina studiefärdigheter och självförtroende som elev.

Q&A – 3 snabba med Emma

Hur har läxhjälpen påverkat din inställning till svåra ämnen?

Läxhjälpen har verkligen förändrat min inställning till att ta itu med svåra ämnen. Innan jag fick läxhjälp var jag ibland överväldigad och osäker på hur jag skulle närma mig vissa ämnen. Nu, med individuell uppmärksamhet och stöd, känner jag mig mer kapabel att ta itu med utmaningar och ser dem snarare som möjligheter att lära mig och växa.

Kan du ge exempel på hur din studybuddy anpassat undervisningen?

Min studybuddy anpassade undervisningen på flera sätt för att möta mina specifika behov. Ett exempel är när vi bröt ner komplexa problem i mindre delar för att förtydliga stegen. Dessutom använde min studybuddy olika exempel och metoder för att se till att jag förstod olika aspekter av ämnet. Det skapade en djupare förståelse och gjorde inlärningen mer hållbar.

Vilka strategier har du lärt dig för att optimera din studieteknik?

Genom läxhjälpen har jag lärt mig att hantera studiestress genom att skapa en strukturerad inlärningsplan. Tillsammans med min studybuddy identifierade vi prioriterade områden och arbetade igenom dem steg för steg. Detta hjälpte mig att undvika överväldigande situationer och gjorde studierna mer hanterbara. Att ha en tydlig plan har också hjälpt mig att optimera min tidsanvändning och fokusera på de områden som behöver mest uppmärksamhet.