Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Tips för bättre läsförståelse – öka din läsförmåga

Tips för bättre läsförståelse – öka din läsförmåga
16/05/2023 Olivia Karsten
Tips för bättre läsförståelse

Läsförmåga är en avgörande färdighet som inte bara påverkar akademisk framgång utan även livslångt lärande och personlig utveckling. Men enligt Skolverket uppvisar svenska tioåringar en försämring av sin läsförmåga, rapporterar Dagens Nyheter.

Träna läsförståelse – 10 tips

Som tur är finns det effektiva sätt att förbättra läsförståelsen på. I vår guide till förbättrad läsförståelsen ger vi dig våra bästa tips på strategier, råd och vanor för att förbättra läsförmågan hos barn och ungdomar. Vill ni ha regelbunden hjälp med att förbättra läsförståelsen kan du göra en intresseanmälan, så kontaktar vi dig inom kort.

1. Skapa goda läsvanor

Ett av de bästa sätten att förbättra läsförmågan är att skapa en regelbunden läsvana. Uppmuntra ditt barn att läsa varje dag och skapa en miljö som främjar läsning. Se till att det finns tillgång till böcker och tidskrifter som är anpassade till barnets intressen och läsnivå. Genom att göra läsning till en rolig och givande aktivitet kommer barnet att utveckla sina läsfärdigheter och intresse för böcker.

2. Agera förebild och läs

Som förälder och vuxen kan du agera som en förebild genom att läsa själv och visa entusiasm för böcker och litteratur. Barn och ungdomar tenderar att efterlikna vuxnas beteende, så om de ser att du läser ökar chansen att de också kommer att göra det.

3. Läs varierande litteratur

För att hålla intresset uppe och främja en allsidig läsning måste barn erbjudas olika typer av läsmaterial. Det kan exempelvis vara: skönlitteratur, facklitteratur, tidningar, serier och poesi. Genom att prova på olika genrer och stilar så kommer barn och ungdomar att vidga sitt ordförråd och förbättra sin läsförståelse.

4. Diskutera läsningen efteråt

Efter att barnet har läst en bok eller en artikel, ta dig tid att diskutera innehållet med dem. Fråga om deras tolkning, åsikter, karaktärerna och handlingens utveckling. Att diskutera läsningen stärker inte bara förståelsen, utan främjar även ett kritiskt tänkande och barnets analysförmåga.

5. Läs högt för varandra

Att läsa högt för varandra, barn och vuxen, är ett utmärkt sätt att bygga läsförståelse och språkfärdigheter. Växla mellan att läsa högt för ditt barn och att låta dem läsa högt för dig. Detta ger barnet möjlighet att öva uttal, betoning och flyt samtidigt som det skapar en gemensam läsupplevelse.

6. Använd digitala resurser

I dagens digitala vardag finns många interaktiva resurser och appar som kan stödja läsutvecklingen. Det kan vara e-böcker, interaktiva lässpel eller appar som erbjuder läroprogram och aktiviteter för att träna läsförståelse och ordkännedom. Se till att utnyttja dessa verktyg som komplement till traditionella tryckta böcker för att engagera och inspirera ditt barn.

7. Bygg upp ordförrådet

Ordförrådet är en viktig del av läsförmågan. Fokusera på att introducera och förklara nya ord för ditt barn. Använd kontexten i läsmaterialet för att förstå betydelsen av okända ord och uppmuntra till användning av ordböcker eller appar för att slå upp ordens definitioner och förklaringar.

8. Lässtrategier som verktyg

Hjälp ditt barn att utveckla lässtrategier för att öka läsförståelsen – som att skapa mentala bilder, ställa frågor till sig själv under läsningen och sammanfatta vad som har lästs. Dessa strategier hjälper till att förbättra förmågan att förstå och tolka olika texter.

9. Uppmuntra till skrivande

Skrivande och läsförmåga går hand i hand. Främja skrivandet hos ditt barn genom att uppmuntra dem att skriva dagbok, berättelser eller delta i skriv/bok-klubbar. Genom att uttrycka sig skriftligt kommer de att fördjupa sin förståelse för språket och förbättra sin läsförmåga.

10. Ta hjälp av Studybuddy

Om du märker att ditt barn har svårigheter med läsförmågan är det viktigt att agera – och kontakta oss på Studybuddy. Vi erbjuder personlig och individanpassad undervisning för att hjälpa ditt barnet att utveckla sina läsfärdigheter inom läsförmågan och läsförståelse. Gör en kostnadsfri intresseanmälan, så kontaktar vi dig inom kort.