Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Coolt att plugga?

Coolt att plugga?
09/06/2022 anders
bast-laxhjalp-goteborg

En färsk doktorsavhandling av Ann-Sofie Nyström lyfter upp fenomenet att killar på gymnasiet anser att det är omanligt att plugga. Nyström har i avhandlingen undersökt varför killar på gymnasiet vill framstå som att de underpresterar i skolan. Det finns idag stora skillnader mellan killars och tjejers inställning till att plugga, vilket enligt Nyström hänger ihop med rådande samhällsnormer om manligt och kvinnligt. ”Flickorna kan utan problem vara ambitiösa i sitt skolarbete – det anses normalt. För pojkarna är det viktigt bland klasskamraterna att framhålla att de inte ägnat särskilt mycket tid åt läxor eller pluggat till prov”, skriver Nyström

Det är inte enkelt att förstå varför denna antipluggkultur uppstått, men jag tror att det är viktig att både killar och tjejer har förebilder som visar att det är coolt att plugga! När våra Studybuddys hjälper till med läxläsningen är de samtidigt förebilder för sina elever. De inspirerar, motiverar och ger eleven tro på sig själv och sina förmågor.

Att vara Studybuddy innebär något mer än att hjälpa till med läxläsning några timmar på kvällen. En Studybuddy kan ha stor påverkan på vad eleven väljer att göra i framtiden.

DN Sydsvenskan