Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Bli studybuddy i Göteborg

Vad kul att du vill jobba som studybuddy!

Det första steget i jobbprocessen är att fylla i formuläret här nedanför, med kontaktuppgifter och en kort beskrivning av dig själv. Efter det kommer våra medarbetare återkomma till dig med information om nästa steg. Vi ser fram emot din ansökan!  Kunder tycker till om Studybuddy

  Vårt koncept

  En studybuddy är ingen vanlig lärare.

  Att äldre studenter som kommit längre i sin utbildning, hjälper yngre elever, har visat sig vara en mycket framgångsrik metod. Inte bara har våra studybuddies färska ämneskunskaper och en modern pedagogik, de är också en inspirationskälla och förebild som en grundskole- och gymnasieelever kan relatera till.

  Den personliga matchningen och närheten i ålder gör att de själva nyligen gått igenom liknande situationer som de elever som de hjälper. Detta gör att förståelsen mellan dem ökar och det blir enklare att se vad varje elev behöver för att nå sina mål med studierna.

  För att nå bäst resultat, arbetar vi efter en väl beprövad struktur i vår undervisning. Modellen består av fyra hörnstenar; nuläget, målen, planen och verktygen. Utifrån dessa säkerställer vi att varje enskild elevs behov uppfylls.

  Nöjdhetsgaranti

  Du blir garanterat nöjd!

  Med vår nöjdhetsgaranti kan ni prova på våra tjänster utan att binda er!

  Efter första undervisningstillfället följer vi upp så att allt känns bra och passar era behov. Skulle ni inte vara nöjda med det upplägg eller den studybuddy som ni blivit rekommenderade så kan ni alltid byta, eller välja att avsluta tjänsten helt.

  Läs mer om våra allmänna villkor 

  Nuläget

  När eleven träffar sin studybuddy för första gången identifierar vi vilken hjälp eleven behöver; vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra. Studybuddyn lyssnar på elevens erfarenheter och delar med sig av sina egna.

  Målen

  Eleven och studybuddyn gör tillsammans en handlingsplan med konkreta mål och delmål. Det gör att undervisningen blir effektiv och resultatinriktad, så att elev och föräldrar tydligt kan följa utvecklingen och se att undervisningen fungerar.

  Planen

  Vi skräddarsyr undervisningen för varje elev. Genom effektiv planering och fokus på rätt studieteknik får eleven den hjälp som fungerar bäst utifrån elevens individuella förutsättningar.

  Verktygen

  Ämneskunskaperna är viktiga, men lika viktigt är det att ge eleven lust att lära och självförtroende i att han eller hon kan lära sig! Våra studybuddies är duktiga på att förmedla sitt engagemang och använda sina egna erfarenheter för att motivera och inspirera sina elever.

  86% förbättring

  Undersökningar visar att 86% av våra elever får förbättrade ämneskunskaper och vi är säkra på att vi kan hitta en studybuddy och ett upplägg som passar era behov!

  Trygg läxhjälp inom de flesta ämnesområden

  Det är inte alltid högre betyg som elever strävar efter, allt oftare vill svenska ungdomar främst ha ett övergripande studiestöd, hitta en struktur i studierna, hitta rätt studieteknik eller höja självförtroendet och motivationen. För många elever behövs någon som på rätt sätt kan kommunicera med dem och se situationen utifrån deras perspektiv. En studybuddy, som är nära i ålder med eleven och matchas baserat på personlighet och ämneskunskaper, kan vara den pusselbit som saknas för att allt ska falla på plats. Då kan en förbättrad struktur eller teknik leda till både ökade ämneskunskaper, bättre självförtroende och en större glädje i studierna.

  Oavsett vad målet är så är det många elever som mår bra av extra stöd av en utomstående person som de verkligen kan relatera och se upp till. En förälder där hemma har kanske inte alltid tid eller rätt kunskap för att kunna hjälpa till fullt ut. En studybuddy som fortfarande befinner sig i studielivet kan då vara den perfekta lösningen.

  – De som jobbar som studybuddies hos oss är alla själva studenter och på så sätt skapas en närhet till eleven de hjälper, berättar Max Henrikson, VD på Studybuddy.

  Det handlar alltså inte alltid om att höja betygen eller att få hjälp i ett visst ämne. Stor del av hjälpen är att bara finnas där som ett stöd. Det vet Esmeralda Andersson, student vid Kungliga Tekniska högskolan, som har jobbat som studybuddy i tre år.

  – Framförallt märker jag att det är lättare för eleverna att få saker gjorda. Även om man är duktig i skolan är det lättare att ta tag i saker om det är någon som sitter bredvid en. Vissa gånger hjälper jag inte ens till med så mycket kunskap, utan det är bara det att jag finns där och kan bolla idéer och tankar, säger Esmeralda.

  Under sin tid som studybuddy har Esmeralda fått se många elever nå sina mål, något som även driver och motiverar henne i arbetet.

  – Det är väldigt givande att se att eleverna gör framsteg. Dels märker man att de får en större säkerhet och vågar ta för sig mer. Sen har jag också fått höra att det syns på betyget, så det är jättekul!

  Att nå de mål som sätts upp är en självklarhet för Esmeralda och alla andra studybuddies. På Studybuddy ser vi alltid till att hitta den studybuddy som passar bäst för eleven utifrån situation, personlighet och kunskap.

  – Vårt engagerade team av kundrådgivare och rekryterare ser dagligen till att göra bra matchningar till varje familj. Det är en av våra styrkor: Vi lägger stor vikt i att hitta rätt personlighet och rätt kompetens till varje familj och vi vill kunna erbjuda alternativ som passar alla. Man kan få hjälp några timmar då och då eller så kan man ha ett löpande abonnemang där man ses en eller två gånger i veckan under en period, förklarar VD Max Henrikson.

  Här finns vi

  Studybuddy finns på fler orter i Sverige.

  Här finns Studybuddy

  Ämnen

  Vi erbjuder läxhjälp i över 49 ämnen.

  Se populära ämnen

  laxhjalp-engelska-pris

  Högstadie- och gymnasieelver

  I högstadiet börjar betygshetsen som sedan fortsätter in i gymnasiet och många föräldrar känner sig otillräckliga. Med en studybuddy stärks ämneskunskapen och studietekniken, vilket leder till bättre resultat i skolan, men vi fokuserar även på att stärka elevens självkänsla och studiemotivation. En studybuddy är en förebild som stärker eleven på flera plan. Majoriteten av våra studybuddies kommer från ledande universitet och gymnasieskolor.

  Låg- och mellanstadieelever

  I låg- och mellanstadiet så läggs grunden för barnets akademiska framtid . I denna ålder jobbar vi normalt med flera ämnen samt på studieteknik och koncentrationsträning. Vi fokuserar också på att höja barnets självförtroende och motivation. En studybuddy är både en lärare och en mentor, vårt mål är alltid att lyfta både skolresultat och självkänslan. Majoriteten av våra studybuddies kommer från ledande gymnasieskolor som Östra Real och Viktors Rydberg.