Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Bättre studieresultat ger bättre självförtroende

Bättre studieresultat ger bättre självförtroende
09/06/2022 Olivia Karsten
laxhjalp-hogstadiet

Att sitta i klassrummet och nervöst vänta på ett skrämmande provresultat kan för många vara ett hotfullt ögonblick. När väl första skymten av det välkända, röda och mindre åtråvärda betyget visar sig är man troligtvis inte den första i klassen att börja jämföra med andra. Det är denna känsla vi drar inspiration ifrån när vi varje dag erbjuder Sveriges elever läxhjälp och privatundervisning.

Studybuddys mål är att alla elever ska kunna stärka sina svagheter med en privatlärare och under skoltiden kunna möta de utmaningar de stöter på med gott självförtroende. Vi har flera gånger sett bevis på att hjälpstudier verkligen är en effektiv väg till kunskap och kunskap är utan tvekan vägen till ett hälsosamt självförtroende.

Anpassa läxhjälp och hjälpstudier till eleven
Vare sig det rör sig om studiehjälp i gymnasiet eller i någon lägre årskurs är självförtroende en viktig grundpelare. Våra studybuddies är väl medvetna om detta. Märker vi att självförtroende har tagit skada under åren kan vi anpassa vår läxhjälp för att först reparera skadan och sedan gå vidare med inlärningen. Att forcera alltför svåra studier är inget annat än nedbrytande.

Med största precision undersöker vi exakt vilken nivå våra elever är på och det är därifrån vi börjar arbeta. Eftersom vår privatundervisning erbjuder en unik chans för både elev och studybuddy att verkligen bygga upp en relation så raseras eventuella barriärer snabbt och ett naturligt lärande kan ta plats.

Inspiration, motivation och självförtroende är viktiga grundpelare i ett effektiv lärande!