Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Allt du behöver veta om gymnasieexamen

Allt du behöver veta om gymnasieexamen
17/01/2024 Olivia Karsten
gymnasieexamen-studybuddy

Gymnasieexamen- vad krävs, vad ger det för möjligheter, vad finns det för alternativ?

Oavsett om du läser ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program på gymnasiet är målet att få en godkänd gymnasieexamen i slutet av utbildningen. Kraven för detta är att få godkänt betyg i ett visst antal kurser, och i vissa specifika kurser.

För att få gymnasieexamen från en högskoleförberedande utbildning måste följande krav uppnås: 

 

 • Godkänt i kurser värda minst 2250* gymnasiepoäng, sammanlagt
 • Godkänt betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 (Alternativt Svenska som andraspråk 1, 2, och 3)
 • Godkänt betyg i kurserna Engelska 5 och 6
 • Godkänt i Matematik 1
 • Godkänt Gymnasiearbetet

 

För att få gymnasieexamen från ett yrkesprogram måste följande krav uppnås:

 

 • Minst 2250* godkända gymnasiepoäng
 • Minst 400 godkända gymnasiepoäng i programgemensamma ämnen
 • Godkänt betyg i Svenska 1 (Alternativt Svenska som andraspråk 1)
 • Godkänt i Engelska 5
 • Godkänt i Matematik 1
 • Godkänt Gymnasiearbete

 

*Olika kurser ger olika antal gymnasiepoäng. Kravet på 2250 godkända poäng gäller i utbildningar som omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng.

Dessa krav måste uppfyllas inom ramen för programstrukturen, detta gäller både yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieutbildningar. Undantag kan endast göra med rektors godkännande.

 

Varför behöver jag gymnasieexamen?

 

Gymnasiebehörighet behövs för att få grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier. Högskoleförberedande program ger behörighet till högskola och universitet, medan yrkesprogram ger behörighet till yrkeshögskola.

För den som tagit ett yrkesprogram men vill uppnå högskolebehörighet kan man komplettera med kurserna Svenska 2 och 3 (eller Svenska som andraspråk 2 och 3), samt Engelska 6. Från och med hösten 2023 kommer dessa kurser dessutom ingå i de programgemensamma ämnena för yrkesprogram på gymnasiet.

Utöver den grundläggande högskolebehörigheten krävs särskild behörighet, som varierar beroende på vilken utbildning man söker.

 

Vad händer om jag inte uppnår kraven för en gymnasieexamen?

 

Den som studerat i tre år på gymnasium utan att uppnå gymnasiebehörighet får ett studiebevis, med resultaten från de kurser du läst. Genom att ta kompletterande kurser på komvux kan man läsa upp till en gymnasieexamen även efter sin gymnasietid. Komvux är även ett bra sätt att komplettera med kurser som krävs för att uppnå en särskild behörighet.

Om du vill ha råd kring vilka kurser som behövs för olika behörigheter och hur du kan lägga upp dina studier kan du få hjälp av en studievägledare.

 

Hur fungerar jämförelsetal, meritpoäng och meritvärde?

 

Jämförelsetalet baseras på ditt snittbetyg i gymnasiet, och uppgår till max 20. Olika kurser påverkar jämförelsetalet olika mycket, beroende på hur många gymnasiepoäng de står för. Betyget A är värt 20 i jämförelsetal, B är värt 17,5, C är värt 15, D är värt 12,5, och E är värt 10. Jämförelsetalet räknas ut genom att först multiplicera värdet av betygen i varje kurs med kursens gymnasiepoäng. Sedan summeras resultaten för alla kurser och delas på det totala antalet gymnasiepoäng. 

Utöver sitt meritvärde kan man få upp till 2,5 extra meritpoäng om man läser vissa specifika kurser med godkänt resultat. Så länge man får godkänt i dessa kurser får man meritpoängen för dem, det spelar alltså ingen roll vilket betyg mellan E-A man har.

 

Moderna språk, max 1,5 poäng

 • Moderna språk 3 ger 0,5 i meritpoäng
 • Moderna språk 4 ger 1 i meritpoäng
 • Moderna språk* 5 ger 0,5 i meritpoäng
 • Om moderna språk 3 ingår i programmets behörighetskrav krav ger denna kurs inga poäng
 • Genom att läsa moderna språk 4 på ett språk och moderna språk 2 på ett annat språk kan man uppnå 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5

 

Matematik, max 1,5 poäng

 • Kurserna matematik 2-5 ger alla 0,5 meritpoäng, förutsatt att kursen inte ingår i programmets behörighetskrav
 • Specialiseringskurser i matematik kan ge 0,5 poäng istället för matematik 5
 • Om behörighetskravet är matematik 4 ger matematik 5 en hel poäng

 

Engelska 7 ger en hel meritpoäng

Meritvärdet, som du använder då du söker in till högskola eller universitet, är summan av jämförelsetal och meritpoäng. Det kan alltså uppgå till som mest 22,5.