Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Alla kan lära

Alla kan lära
09/06/2022 Olivia Karsten

Den nya skolreformen GY 2011 har bland annat inneburit att teoretiska ämnen fått mindre utrymme på yrkesinriktade program. Jag gillar idén att yrkesprogrammen först och främst ska omfatta praktiska moment för att på bästa sätt förbereda eleverna inför kommande arbetsliv, men även de teoretiska ämnena behövs.

På Studybuddy är vår grundsyn att alla kan lära. Det innebär inte att en pedagogik och en viss typ av lärare passar alla elever. Vi utgår alltid från elevens förväntningar på sin studybuddy och från elevens specifika behov. Förståelsen för den enskilda eleven gör det möjligt för oss att utveckla kravprofiler för att hitta den studybuddy som är bäst lämpad för varje enskilt uppdrag.

Vi är övertygade om att en positiv studiemiljö motiverar elever till att lära. Läxhjälp hos oss innebär att vi lägger stor vikt vid att studybuddyns roll inte bara är att hjälpa till med läxorna, utan även vara en inspirationskälla och mentor för framtida studier.

Även om många upplever teoretiska ämnen som svåra så behövs alla ämnen. Eleverna på Stockholms internationella restaurangskola beskriver behovet av teori på ett bra sätt.  På restaurangskolans teoretiska del ingår dels sådant som behövs för att orientera sig i restaurangvärlden, dels kärnämnena svenska, engelska och matematik. Alla delar behövs för att eleverna ska kunna nå sina drömmar om att studera på Le Cordon Bleu i London.”Man behöver allt. Matten är bra att ha när man ska räkna ut olika mängder i köket”, säger en av eleverna i reportaget.

Även om tanken att reducera de teoretiska inslagen på yrkesinriktade program är av godo får vi inte glömma bort den grundsyn som vi på Studybuddy har; att alla kan lära.

Det finns en risk att vi förminskar Sveriges framtida kockar om vi inte låter dem räkna matte och läsa engelska på gymnasiet.

SvD1 SvD2 DN