Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Alla kan lära med rätt resurser och metoder

Alla kan lära med rätt resurser och metoder
09/06/2022 anders

Vår erfarenhet på Studybuddy är att alla kan lära, men förutsättningarna ser olika ut. Diskussionen om huruvida det är möjligt har alltid diskuterats flitigt bland forskare och pedagoger. Är det möjligt att lära lågpresterande elever alla avancerade färdigheter som behövs på högre nivå? Skulle det vara för sent eller kostsamt att satsa på att dessa barn ska nå upp till en godkänd nivå i t.ex. matematik eller språk?

En artikel i New York Times tar upp ett mycket intressant fall från Chicago som tycks bevisa att det är möjligt. I Chicago har man inom ramen för programmet Match satsat på att öka matematikkunskaperna hos över 1 000 lågpresterande pojkar i åldern 15 år. Detta har skett genom en timmes intensivundervisning om dagen, med två elever per lärare. Resultat var slående! Pojkarnas kunskaper i matematik ökade och det gjorde även deras kunskap i övriga ämnen. Programmet vittnar om att det inte behövs mycket extra tid för att elever ska utvecklas och nå mål som tidigare varit omöjliga.

Våra kunder har liknande erfarenheter. Majoritet av våra kunder har Studybuddy hjälp en gång i veckan 2 timmar åt gången. Dessa värdefulla timmar visar på både ökade motivation och förbättrat studieresultat samtidigt som eleven får en mentor som är med under hela utvecklingen.

Vi tror att alla kan lära men förutsättningarna ser olika ut. Därför har vi en mängd Studybuddies med olika profiler som kan erbjuda varierande upplägg av läxhjälp, allt för att det ska passa just dig!