Läxhjälp och studiestöd där du når dina mål!

Elevers förutsättningar skiftar, liksom målbilder, förväntningar och behov - oavsett er unika situation så är vår inställning att alla kan lära med rätt hjälp!

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.

Eller ring oss på: 08 409 145 00

Vårt koncept.

En studybuddy är ingen vanlig lärare.

Att äldre studenter som kommit längre i sin utbildning, hjälper yngre elever, har visat sig vara en mycket framgångsrik metod. Inte bara har våra studybuddies färska ämneskunskaper och en modern pedagogik, de är också en inspirationskälla och förebild som en grundskole- och gymnasieelever kan relatera till. Den personliga matchningen och närheten i ålder gör att de själva nyligen gått igenom liknande situationer som de elever som de hjälper. Detta gör att förståelsen mellan dem ökar och det blir enklare att se vad varje elev behöver för att nå sina mål med studierna.

För att nå bäst resultat, arbetar vi efter en väl beprövad struktur i vår undervisning. Modellen består av fyra hörnstenar; nuläget, målen, planen och verktygen. Utifrån dessa säkerställer vi att varje enskild elevs behov uppfylls.

Nuläget

När eleven träffar sin studybuddy för första gången identifierar vi vilken hjälp eleven behöver; vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra. Studybuddyn lyssnar på elevens erfarenheter och delar med sig av sina egna.

Målen

Eleven och studybuddyn gör tillsammans en handlingsplan med konkreta mål och delmål. Det gör att undervisningen blir effektiv och resultatinriktad, så att elev och föräldrar tydligt kan följa utvecklingen och se att undervisningen fungerar.

Planen

Vi skräddarsyr undervisningen för varje elev. Genom effektiv planering och fokus på rätt studieteknik får eleven den hjälp som fungerar bäst utifrån elevens individuella förutsättningar.

Verktygen

Ämneskunskaperna är viktiga, men lika viktigt är det att ge eleven lust att lära och självförtroende i att han eller hon kan lära sig! Våra studybuddies är duktiga på att förmedla sitt engagemang och använda sina egna erfarenheter för att motivera och inspirera sina elever.

För oss är det viktigt att ni är nöjda och känner att ni får ut det mesta av er undervisning. Därför gäller alltid vår nöjdhetsgaranti. Detta innebär att vi efter första tillfället alltid ringer upp er för att stämma av hur det fungerat med er studybuddy och det upplägg som vi rekommenderat. Om något av detta inte skulle vara till belåtenhet så kan ni alltid byta studybuddy, byta upplägg eller välja att hela avsluta tjänsten.

Undersökningar visar att 86% av våra elever får förbättrade ämneskunskaper och vi är säkra på att vi kan hitta en studybuddy och ett upplägg som passar era behov!

Bli uppringd inom en timme

*Gäller under våra kontorstider

Något gick fel! Vänligen kontrollera de angivna fälten.

Våra upplägg och priser

Beroende på varje elev och familjs unika situation så har vi olika upplägg för att målen ska nås på bästa sätt.

Halvår

Löpande veckovis läxhjälp under 22 veckor.

Pris:

490 kr/timme

Vårt halvårsupplägg innebär kontinuerlig hjälp på veckobasis. Tjänsten är bunden 22 veckor, och passar elever som vill testa på kontinuerlig hjälp utan att binda upp sig ett helt år.

Studybuddyn lägger upp en studieplan med eleven och jobbar mot uppsatta mål. Utöver huvudämnet lägger studybuddyn fokus på studieteknik och på att öka motivation och studieglädje.

Helår

Löpande veckovis läxhjälp under 40 veckor.

Pris:

440 kr/timme

Vår helårsplan innebär kontinuerlig läxhjälp med maximal kontinuitet och ett rabatterat pris. Under ett skolår får du 40 undervisningsveckor. Vår erfarenhet är att långsiktighet leder till ökad motivation, bättre studieteknik och bättre resultat.

Studybuddyn lägger upp en långsiktig plan med eleven och får möjlighet att påverka på alla plan, inte minst självkänslan och studieglädjen.

Klippkort

Flexibel läxhjälp utefter behov.

Pris:

från 495 kr/timme

Klippkort passar bra för de som vill ha intensiv hjälp under en kortare period, eller för elever som vill ha ökad flexibilitet i läxhjälpen.


Klippkorten kommer i tre storlekar: 14h för dig som vill testa tjänsten och 30 eller 60h för dig som vill se varaktiga resultat. Giltighetstid och pris varierar med storleken och möjlighet finns till delbetalning.


Du blir garanterat nöjd!

Med vår nöjdhetsgaranti kan ni prova på våra tjänster utan att binda er!

Efter första undervisningstillfället följer vi upp så att allt känns bra och passar era behov. Skulle ni inte vara nöjda med det upplägg eller den studybuddy som ni blivit rekommenderade så kan ni alltid byta, eller välja att avsluta tjänsten helt.

Läs mer om våra allmänna villkor

Så når elever sina mål med Studybuddy!

Det är inte alltid högre betyg som elever strävar efter, allt oftare vill svenska ungdomar främst ha ett övergripande studiestöd, hitta en struktur i studierna, hitta rätt studieteknik eller höja självförtroendet och motivationen. För många elever behövs någon som på rätt sätt kan kommunicera med dem och se situationen utifrån deras perspektiv. En studybuddy, som är nära i ålder med eleven och matchas baserat på personlighet och ämneskunskaper, kan vara den pusselbit som saknas för att allt ska falla på plats. Då kan en förbättrad struktur eller teknik leda till både ökade ämneskunskaper, bättre självförtroende och en större glädje i studierna.

Oavsett vad målet är så är det många elever som mår bra av extra stöd av en utomstående person som de verkligen kan relatera och se upp till. En förälder där hemma har kanske inte alltid tid eller rätt kunskap för att kunna hjälpa till fullt ut. En studybuddy som fortfarande befinner sig i studielivet kan då vara den perfekta lösningen.

– De som jobbar som studybuddies hos oss är alla själva studenter och på så sätt skapas en närhet till eleven de hjälper, berättar Max Henrikson, VD på Studybuddy.

Det handlar alltså inte alltid om att höja betygen eller att få hjälp i ett visst ämne. Stor del av hjälpen är att bara finnas där som ett stöd. Det vet Esmeralda Andersson, student vid Kungliga Tekniska högskolan, som har jobbat som studybuddy i tre år.

– Framförallt märker jag att det är lättare för eleverna att få saker gjorda. Även om man är duktig i skolan är det lättare att ta tag i saker om det är någon som sitter bredvid en. Vissa gånger hjälper jag inte ens till med så mycket kunskap, utan det är bara det att jag finns där och kan bolla idéer och tankar, säger Esmeralda.

Under sin tid som studybuddy har Esmeralda fått se många elever nå sina mål, något som även driver och motiverar henne i arbetet.

– Det är väldigt givande att se att eleverna gör framsteg. Dels märker man att de får en större säkerhet och vågar ta för sig mer. Sen har jag också fått höra att det syns på betyget, så det är jättekul!

Att nå de mål som sätts upp är en självklarhet för Esmeralda och alla andra studybuddies. På Studybuddy ser vi alltid till att hitta den studybuddy som passar bäst för eleven utifrån situation, personlighet och kunskap.

– Vårt engagerade team av kundrådgivare och rekryterare ser dagligen till att göra bra matchningar till varje familj. Det är en av våra styrkor: Vi lägger stor vikt i att hitta rätt personlighet och rätt kompetens till varje familj och vi vill kunna erbjuda alternativ som passar alla. Man kan få hjälp några timmar då och då eller så kan man ha ett löpande abonnemang där man ses en eller två gånger i veckan under en period, förklarar VD Max Henrikson.