Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Studybuddy – företagsvän till Plan International

Så hjälper vi Plan International

Genom partnerskapet till Plan International stödjer vi deras verksamhet löpande genom bidrag och insatser – tillsammans blir vi starkare.

Varför Plan International?

Plan International är en välgörenhetsorganisation vars fokus är att hjälpa utsatta flickor i andra delar av världen. Deras huvudfrågor är utbildning, jämställdhet och barnäktenskap. För oss på Studybuddy känns det som en självklarhet att arbeta tillsammans med Plan, för att kunna göra skillnad utanför Sveriges gränser. Alla ska ha rätt till en bra utbildning.

Jämställdhet börjar med utbildning

Idag går över 130 miljoner flickor inte i skolan. Flickor är överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsaker kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.

Så kan du bidra till Agenda 2030

Mål 4 i FNs Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla och berör bland annat att utrota diskriminering i utbildning och att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. Bli kund på Studybuddy och var med och bidra till att uppnå Agenda 2030.

privatlarare-franska

Så arbetar Plan International med utbildningsfrågor

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till en trygg och bra utbildning. Trots det går 262 miljoner barn i världen inte i skolan. Dessutom är det många barn som inte får de grundläggande kunskaper de har rätt till eftersom utbildningen är för dålig.

De som oftast går miste om utbildning är flickor, barn med funktionsnedsättningar, barn från minoritetsgrupper och barn som lever i fattiga och avlägsna områden. Det får allvarliga konsekvenser för deras familjer, samhället och hela landet.

Utbildning är för många barn och unga möjligheten till ett bättre liv. Barn som får utbildning har större möjlighet att ta sig ur fattigdom och försörja sig som vuxna. Dessutom minskar risken att giftas bort och bli gravid som barn för flickor som går i skolan. Flickor som själva gått i skolan låter också oftare sina egna barn få en utbildning.

Alla barn har rätt att få bra utbildning i en trygg miljö, från första klass ända till studenten. Därför kämpar Plan International för att alla barn ska få gå i skolan, oavsett var i världen de bor. Det gör dem genom att arbeta med barn och deras familjer, till exempel genom att förklara för föräldrarna hur viktig skolan är för deras barn. Plan International försöker också påverka politiken från lokal till internationell nivå.

Läs mer om hur Plan Internationals arbetar med utbildningsfrågor här.

Kunder tycker till om Studybuddy

Priser & upplägg

Läxhjälp högstadiet | gymnasiet

För bättre studieresultat
  • Alla ämnen
  • 90-120 min / studietillfälle
  • Löpande läxhjälp eller klippkort
  • Skriftlig uppföljning efter varje tillfälle
  • Träffas i hemmet eller online
Pris:

fr. 425 kr/timme

Gör intressanmälan
läxhjälp junior

Läxhjälp junior (åk. 1-6)

Studieglädje och pluggteknik i fokus
  • Alla ämnen
  • 90 min / studietillfälle
  • Träffa er Studybuddy veckovis
  • Skriftlig uppföljning till förälder efter varje tillfälle
  • Träffas i hemmet eller på bibliotek
Pris:

fr. 369 kr/timme

Gör intressanmälan

Här finns vi

Studybuddy finns på fler orter i Sverige.

Här finns Studybuddy

Ämnen

Vi erbjuder läxhjälp i över 49 ämnen.

Se populära ämnen