Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Del 4: Nationella proven

Del 4: Nationella proven

Nationella proven är ett viktigt moment för elever på högstadiet samt gymnasiet. Därför får du i det fjärde avsnittet en grundlig guide till hur du bäst förbereder dig, men även vilka fällor som bör undvikas. Ta del av läxhjälparnas hemliga tips – allt ifrån smarta hemsidor, hur du svarar på den klassiska hållbarhetsfrågan och hur du kan optimera dina studier fram till provtillfället.

Den här delen vill du inte missa!

10 tips inför inför nationella proven

1. Börja i god tid.

Nationella proven kan kännas stora och skrämmande, men de ska inte ta för mycket av din tid. Om du börjar plugga ett par veckor innan räcker det gott.

2. Kolla kunskapskraven.

Vad går kursen faktiskt ut på? Är det några särskilda begrepp som är centrala? Försök se till att du verkligen kan grunderna.

3. Fråga din lärare.

Allt du har lärt dig under kursens gång kommer inte vara aktuellt. Fråga din lärare om vilka element som kan dyka upp.

6. Repetera!

Du kan lägga din tid på att fylla i små kunskapsluckor, men de nationella proven är framför allt tänkta att kontrollera vad du lärt dig under året. Försök alltså inte lära dig en massa nya grejer veckan innan provet.

7. Plugga på dina gamla anteckningar.

Vad har du noterat som extra viktigt under kursens gång? Vad var extra svårt? Se till att gå igenom vad du har skrivit.

8. Kom förberedd med rätt material

En bra penna bör du alltid ha med dig, men har du kollat vad mer du får ha? Får du ha linjal eller miniräknare? Är du osäker, ta med dem ändå och låt dem ligga i väskan om de inte är tillåtna. Better safe than sorry!

9. Ta med mellanmål.

Nationella prov är långa och krävande, och din energi kan ta slut. Ett litet snack är en bra ide – kanske en banan eller något liknande, och glöm inte vattenflaskan!

10. Våga prova!

Är du osäker på ett svar, gissa ändå. Det går nästan alltid att skrapa ihop ett par extrapoäng, och din lärare kommer se att du verkligen försöker. Allt du har lärt dig under kursens gång kommer inte vara aktuellt. Fråga din lärare om vilka element som kan dyka upp.

10 tips inför nationella provet matematik (högstadiet)

1. Skapa dig en överblick.

De nationella proven i matematik för årskurs 9 består av fyra delar – delprov A,B,C och D. Det är smart att i ett tidigt stadie ta reda på vilka kriterier som hör ihop med vilket delprov, annars finns det en risk att du lägger energi på fel saker.

2. Repetera!

Proven kommer innehålla frågor som du lärt dig under hela kursens gång, därför är det klokt att gå igenom hela matteboken kapitel för kapitel, så att du inte missar viktiga avsnitt. Ett vanligt misstag är att prioritera sin tid på avancerade övningar framför grundläggande räkneregler.

3. Gå igenom tidigare nationella prov.

Nu när grunderna sitter på plats är det hög tid att läsa igenom samt räkna nationella prov från föregående år. Då skapar du dig en bild över vad du kommer testas på.

4. Inför delprov A.

Du kommer att testas på din förmåga att föra och följa matematiska resonemang tillsammans med 3-4 andra klasskamrater. Du förväntas motivera och argumentera för dina matematiska lösningar inför läraren utan formelblad, gradskiva eller linjal. Om du är obekväm med redovisningar så vill vi varmt tipsa om att öva på det hemma, antingen med en familjemedlem eller kompis.

5. Inför delprov B.

Nu är det dags att sätta din huvudräkning på prov! Under det andra delprovet får du nämligen varken använda miniräknare eller formelblad. Men oroa dig inte, provet innehåller främst korta uppgifter som endast kräver svar utan motivering. Lär dig formlerna utantill genom att göra flashcards dagarna innan.

6. Inför delprov C:

Äntligen får du använda tillåtna hjälpmedel som miniräknare och formelsamling. Detta delprov består endast av en stor fråga. Det är såklart svårt att förutse exakt vilken typ av uppgift som kommer, men ett tips är att räkna längre avancerade tal som finns i din mattebok.

7. Inför delprov D

Det sista delprovet innehåller flera frågor runt ett tema. Även här är det tillåtet med formelblad och miniräknare. För att komma förberedd finns det tyvärr inga genvägar. Om du satsar på höga betyg behöver du kunna räkna det mesta som kursen presenterat, i olika svårighetsgrad.

8. Förberedelser kvällen innan.

Om du har följt ovanstående steg och gjort allt i din makt för att komma förberedd hela vägen in i provsalen, förtjänar du nu att vila. Spara på hjärnkraften tills imorgon och passa på att läsa lite om teorierna i boken, för att få en förståelse för de olika matematiska koncepten.

9. Under provet.

Det är såklart mycket stress involverat och det hjälper inte att klasskamraterna tycks bli klara med proven på tjugo minuter. Om du känner att du fastnat kan du ta en minut för att andas. Börja med att svara på de enkla frågorna och lämna de svåraste till sist. På så sätt vet du med säkerhet att du kommer plocka några poäng, även om du denna gång inte lyckas få alla rätt.

10. Att svara, eller inte svara.

Det enhetliga svaret från läxhjälparna är att svara! Skriv alltid något, även om du är osäker. Bedömningen sker som sagt på olika kriterier, och om du visar för läraren att du förstår hur du löser uppgiften, kan fel svar i slutändan ändå bidra med några poäng.

10 tips inför nationella provet i NO (högstadiet)

1. Vilka NO-ämne har du provet på?

På nationella proven i NO kommer man antingen få frågor om kemi, fysik eller biologi. Vilket av ämnena man kommer få meddelas i förväg inför provet. Lägg därför inte för mycket tid på att plugga in alla ämnen, utan se till att fokusera på det som du kommer prövas på.

2. Väck dina ämneskunskaper.

Läs igenom den specifika ämnesboken lite snabbt när du vet vilket av ämnena ditt prov kommer behandla. Genom att kolla igenom boken och kanske läsa några sidor här och där väcker man minnet om vad man lärt sig under åren i högstadiet och får en överblick av vad frågorna kan handla om.

3. Träna på att resonera i fler steg.

Flera av frågorna på nationella provet handlar om att man ska resonera i fler steg. Detta betyder att man ska kunna dra ett resonemang om en specifik sak och granska dess konsekvenser men att efter detta också kunna granska vad dessa konsekvenser ger för påföljder i sin tur.

4. Repetera källkritik.

Ett vanligt förekommande moment under nationella proven i NO är att man får ta del av någon sorts artikel som man sedan ska granska källkritiskt. För att underlätta detta kan det vara bra att repetera olika källkritiska begrepp och analysmetoder.

5. Kemi – repetera fenomen.

Det kan vara smart att gå igenom sina anteckningar man skrivit genom högstadiet lite övergripande och se ifall det finns några återkommande kemiska fenomen, reaktioner eller beteckningar som kan vara bra att kunna. Detta kan vara allt från fotosyntes till delar av periodiska systemet.

6. Kemi – Förbered dig på hållbarhetsfrågor.

Tänk igenom vad kemi har för samband med hållbarhet. Fundera på om man kan använda sig utav ett kemiskt tankesätt vid analysen av diverse hållbarhetsfrågor och lösningar till dessa. Exempelvis kan man genom kemi analysera olika typer av drivmedel, granska utsläpp och dra kopplingar mellan fotosyntes och växthuseffekten.

7. Fysik – återkommande fenomen.

Precis som i kemi kan det vara bra att analysera ifall läraren har gått igenom vissa specifika fenomen och teorier återkommande. Inom fysik kan dessa vara hävarmseffekten, temperaturens påverkan på massa, volym och densitet.

8. Fysik – Förbered dig på hållbarhetsfrågor 

Vad har fysik med hållbarhet att göra? Ställ dig frågan “hur kan man förklara hållbarhet med fysik?” och resonera med dig själv eller med en kompis. Exempelvis kan fysik användas i diskussioner om återvinning, energiförbrukning och elproduktion.

9. Biologi – Vad har nämnts flera gånger?

Exempel på teorier och ämnen som tas upp i biologin flera gånger är näringskedjor, evolutionsteorin, hur kroppen fungerar samt arv och miljö. Kolla igenom din bok och tidigare anteckningar om du kan hitta fler återkommande ämnen som kan vara bra att lägga lite extra krut på.

10. Biologi – Förbered dig på hållbarhetsfrågor 

Hållbarhet och biologi hänger ihop och det kan kännas ganska uppenbart men försök att hitta flera olika kopplingar mellan biologi och hållbarhet. Exempel kan vara föroreningar från gödsel, övergödning och framtagning av diverse läkemedel och medicinska metoder.

10 tips inför nationella provet i SO (högstadiet)

1. Vilket SO-ämne är det?

Precis som i NO kommer nationella provet i SO bara behandla ett av ämnena som ingår i SO alltså antingen samhällskunskap, religion, geografi eller historia. Att plugga in alla dessa tar mycket onödig energi så vänta med plugget tills ämnet meddelats av din lärare.

2. Träna på att resonera i flera steg.

En händelse, konflikt eller liknande har ofta inte bara direkta konsekvenser. Ofta blir påföljderna orsaker till nya händelser och samhällsförändringar som i sin tur på- verkar något annat. Träna på att resonera i mer än ett steg vad orsaker och konsekvenser kan vara.

3. Resonera utifrån olika perspektiv.

Människor ser generellt saker på varierande sätt, olika kultur, tror på olika saker med mera. För att ett resonemang ska vara så grundat och objektivt som möjligt gäller det att sträva efter att sätta sig in i olika människors perspektiv och se både fördelar och nackdelar med allt.

4. Lyft blicken.

Nationella provet i SO handlar mycket om att man själv ska kunna jämföra andras liv och förutsättning med sitt eget. Träna på detta genom att föreställa dig ett liv i ett annat land, i en annan tid i en annan kultur eller kanske som troende i en annan religion.

5. Repetera källkritik.

SO handlar mycket om att tolka olika sorters information och granska hur korrekt och pålitlig den verkar. Det kan därför vara bra att innan NP i SO gå tillbaka och repetera källkritiska begrepp och metoder.

6. Plugga främst på centrala delar.

Nationella proven är ofta inte så specifika med att man ska kunna specifikt fakta utantill, som årtal. Det kan därför vara smart att i stället lägga huvudfokus på de mest centrala händelserna och personerna. Exempelvis världskrigen, viktiga revolutioner och uppmärksammade figurer såsom Mahatma Gandhi, Martin Luther och Martin Luther King.

7. Geografi – Börja tidigt att träna.

I geografi ingår ett kartprov där man ska kunna sätta ut vissa specifika länder, sjöar, berg, städer osv. Detta tar lite tid att lära sig så börja i tid med denna del om du blir tilldelad geografi som ämne. Sidor som Seterra är perfekta för att träna detta.

8. Geografi – Fundera på vår påverkan.

Ta en stund för dig själv eller få i gång en diskussion med någon kring hur människan påverkar världen runt om oss på olika sätt. Detta kan vara utifrån olika perspektiv så som ur ett ekologiskt hållbart sätt men också utifrån en etisk synvinkel.

9. Repetera världsreligionerna.

Det stora fokuset på nationella provet i religion är de fem världsreligionerna som består av Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Det kan därmed vara hjälpsamt att repetera dessa olika religioners syn på gud/gudar, deras traditioner, ceremonier och centrala personer till exempel.

10. Samhällskunskap – Följ nyheter.

Genom att läsa nyheter får man en överblickande bild av hur vårt samhälle är uppbyggt, vilka svårigheter det står inför samt hur dessa problem kan förhindras och motverkas. Detta kan sedan underlätta och användas för att grunda dina resonemang inom samhällskunskap.

10 tips inför nationella provet - Engelska (högstadiet)

1. Repetera grammatiska regler.

Det engelska språket skiljer sig från svenskan en del när det kommer till hur man lägger upp meningar samt för hur man böjer ord beroende på tempus
och vem man pratar om till exempel. Detta kan vara bra att repetera innan nationella provet i engelska för att sedan kunna använda det på rätt sätt i de olika delproven.

2. Läs engelska texter.

På så sätt kan man träna engelska samtidigt som man läser något man själv är intresserad av. Dessutom är detta ett bra sätt att träna upp sin engelska läsförståelse, sitt ordförråd och den generella bilden av den engelska grammatiken.

3. Gör en lista med nya bra ord.

Att bredda sitt ordförråd är ett ganska enkelt sätt för att höja sin nivå i ett språk. Detta kan man göra genom att skriva ner en lista med ord man stöter på i vardagen som man känner kan vara av användning i framtiden.

4. Förbättra ordförrådet genom spel.

Man kan ta hjälp utav olika spel om man vill bygga på sitt ordförråd. Detta kan till exempel vara att man spelar alfapet eller liknande på engelska, men det även ett stort utbud av ordspel på engelska online där man kan lära sig mängder av nya ord på ett pedagogiskt sätt.

5. Titta på engelskspråkiga filmer.

Man lär sig väldigt mycket av att höra ett annat språk och varför inte då kombinera inlärningen med något som är kul och intressant? Genom att utsättas för talad engelska tränar man upp hörförståelsen, bygger på ordförrådet samt får en inblick av hur olika ord uttalas.

6. Ha på engelsk undertext.

Genom att ha engelsk undertext i stället för svensk underlättar man båda förstå- elsen av språket samtidigt som man inte kan undkomma det engelska språket genom att endast läsa den svenska undertexten. Att dessutom se de engelska orden samtidigt som man hör dem effektiviserar inlärningen omfattande.

7. Träna på hörförtåelse.

En del av det nationella proven i engelska är hörförståelse. Ett sätt att träna på hörförståelse är genom att genomföra tester online. Man får då lyssna på inspelade konversationer för att sedan svara på frågor om innehållet. Detta är väldigt likt upplägget på det faktiska provet och är därmed en bra förberedelse.

8. Prata engelska hemma.

En annan del av de nationella proven i engelska är en muntlig del. Man kommer då sitta två och två och diskutera olika ämnen på engelska. För att träna detta kan det vara bra att träna på att prata engelska. Bestäm en dag i veckan där ni pratar engelska vid t.ex. middagsbordet. På så sätt kan man träna på uttal av ord och på att få flyt i språket.

9. Öva intervjuer med kompisar.

Texterna, skrivuppgifterna och temana
på den muntliga delen kan skilja sig mycket mellan olika ämnen. Det är därför bra att träna på att kunna prata och skriva om olika saker. Ett sätt att göra detta är genom att låta en kompis intervjua dig om olika saker.

10. Börja träna i tid.

Språk är ingenting man lär sig över en dag. Det kräver övning och repetition över en längre tid för att det ska sätta sig och kännas naturligt.

10 tips inför nationella prov i Svenska (gymnasiet)

1. Läs mycket av vad du tycker om.

Det finns alltid en bra bok för alla, men alla måste inte vara bokmalar. Dock ger läsning ett användbart ordförråd, det förbättrar förmågan att kommunicera både i tal och skrift och man får bättre läsförståelse. Försök att hitta något intressant, kanske en tidning, en blogg, eller någon deckare. Fantasin sätter gränser.

2. Variation i läsningen underlättar.

Genom att läsa olika sorters texter får man en ännu bredare variation av ord och dess användning. Detta kan hjälpa dig bland annat under nationella proven i svenska där språkvariation och språkanpassning är centrala bedömningskriterier.

3. Komplettera ditt ordförråd.

Under nationella proven får man tillgång till en svensk ordbok. Se till att använda denna för att hitta synonymer, garantera att du böjer ord rätt och stavar felfritt.

4. Plugga in de olika texttyperna.

Under nationella provet antas man veta vad olika sorters texter innebär, hur de är upplagda och hur man ska skriva dem. Om de ber dig skriva en debattartikel antas du veta att du bör inleda med en tes som du sedan ska argumentera för, till exempel. Det är därför bra att läsa på om de olika texttyperna så att du vet vad och hur du ska skriva vid provtillfället.

5. Träna!

Träna på att skriva olika texter för att
få med ännu mer kött på benen. Ofta får man tillfällen till detta i skolan inför provet, men inte alltid. Genom att skriva varierande texter tränas din språkanvändning i flera syften, vilket kan vara värdefullt när man väl ska skriva den bedömda texten på nationella provet.

6. Läs på hur man citerar och refererar.

Användningen av referat och citat är central i bedömningen av det skriftliga nationella provet i svenska. Det är därför smart att se till att man har koll på hur man gör detta på ett korrekt och regelrätt sätt.

7. Öva muntlig framställning hemma.

En del av nationella proven i svenska är muntlig presentation. Det enda sättet att bemästra muntlig framställning på är att öva, öva och öva för att man till slut ska bli bekväm i det. Det kan kännas läskigt – det tycker alla! Men med träning blir det lite mindre skrämmande för varje gång.

8. Öva på retoriska tekniker.

Det finns flera tekniker man kan använda sig av för att fånga åhörarnas intressen på spännande sätt. Det kan vara allt ifrån upprepning av vissa ord eller användning av effektivt kroppsspråk. Läs på om lite olika metoder för att krydda till din presentation.

9. Presentationstekniska hjälpmedel.

En del av bedömningsunderlaget på den muntliga presentationen i nationella proven är att man ska kunna använda sig av ett hjälpmedel såsom en bild, en powerpoint eller av whiteboard-tavlan. Träna på att använda dig av dessa, testa att göra en snygg presentation på datorn och fundera på vilket som passar dig bäst.

10. Börja i tid!

Tipsen ovan är tyvärr inget man lär sig över en dag. Det sätter sig om man gör det om och om igen. Se till att börja läsa, skriva och hålla övningspresentationer i tid så att det sätter sig i ryggmärgen.

Så funkar Studybuddy

icon box image

1. Första kontakt & rådgivning

Gör en intresseanmälan och våra experter kontaktar dig inom 24h.

icon box image

2. Handplockad studybuddy

Personlig matchning av studybuddy – vi löser allt det praktiska!

icon box image

3. Kom igång

Träffa din studybuddy och kom igång med läxhjälpen.

Gör intressanmälan

Intresseanmälan

  Få förslag på studieupplägg och pris. Du förbinder dig inte till något, din intresseanmälan är 100% kostnadsfri.

  Kunder tycker till om Studybuddy

  Priser & upplägg

  Läxhjälp högstadiet | gymnasiet

  För bättre studieresultat
  • Alla ämnen
  • 90-120 min / studietillfälle
  • Löpande läxhjälp eller klippkort
  • Skriftlig uppföljning efter varje tillfälle
  • Träffas i hemmet eller online
  Pris:

  fr. 425 kr/timme

  Gör intressanmälan
  läxhjälp junior

  Läxhjälp junior (åk. 1-6)

  Studieglädje och pluggteknik i fokus
  • Alla ämnen
  • 90 min / studietillfälle
  • Träffa er Studybuddy veckovis
  • Skriftlig uppföljning till förälder efter varje tillfälle
  • Träffas i hemmet eller på bibliotek
  Pris:

  fr. 369 kr/timme

  Gör intressanmälan

  Här finns vi

  Studybuddy finns på fler orter i Sverige.

  Här finns Studybuddy

  Ämnen

  Vi erbjuder läxhjälp i över 49 ämnen.

  Se populära ämnen