Studybuddy stödjer Rädda Barnen

2012-01-26

Studybuddy stödjer Rädda Barnen

Alla barn har rätt att gå i skolan. Ändå saknar 67 miljoner barn tillgång till utbildning. Studybuddy har valt att bli företagsvän till Rädda Barnen och särskilt stötta Rädda Barnens olika utbildningsprojekt runt om i världen. När du använder dig av läxhjälp från Studybuddy bidrar du aktivt till att fler barn i världen får möjlighet till utbildning.