Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Vad händer om man får F på nationella prov?

Vad händer om man får F på nationella prov?
02/06/2022 anders

Nationella provet i matematik består av flera delprov, som betygssätts individuellt. Därför kan du i många fall väga upp eller kompensera ett underkänt betyg. Sedan får man komma ihåg att provet inte avgör hela slutbetyget, utan ska ses som ett betygsunderlag för läraren. Om en elev exempelvis fått A på alla matteprov under läsårets gång kommer inte ett F på nationella sänka betyget totalt.