Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Så fungerar vår läxhjälp i franska

Så fungerar vår läxhjälp i franska
30/05/2022 Olivia Karsten

Läxhjälpen börjar alltid med en nulägesanalys där elevens kunskaper fastställs. Sedan skapar er studybuddy en studieplan för hur ni tillsammans ska arbeta mot de uppsatta målen. Under terminen stöttar, motiverar och hjälper er studybuddy till att förklara och lära ut delar som eleven har svårt med.