Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Hur fungerar läxhjälp med en privatlärare?

Hur fungerar läxhjälp med en privatlärare?
13/06/2022 anders
  1. Nulägesanalys för att fastställa elevens situation och målbild.
  2. Handplockad privatlärare som matchar ert behov
  3. Er studybuddy planerar och strukturerar studierna samt läxhjälpstillfällena
  4. Läxhjälp
  5. Återkoppling till föräldrar efter varje tillfälle
  6. Eleven når sina mål!