Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Hur fungerar er läxhjälp i spanska?

Hur fungerar er läxhjälp i spanska?
01/06/2022 anders

Läxhjälpen börjar alltid med en nulägesanalys där elevens kunskaper fastställs. Sedan skapar er studybuddy en studieplan för hur ni tillsammans ska arbeta mot de uppsatta målen. Under terminen stöttar, motiverar och hjälper er studybuddy till att förklara och lära ut delar som eleven har svårt med.