Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Höjer man betygen med läxhjälp?

Höjer man betygen med läxhjälp?
27/05/2022 Olivia Karsten
7 av 10 höjer sina betyg med läxhjälp från Studybuddy redan första terminen och vi har 94% kundnöjdhet! Vår övertygelse är att ALLA elever kan höja sig i MINST ett ämne om vi får hjälpa till varje vecka under ett läsår.