Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Är slutbetyget på nationella provet detsamma som mitt slutbetyg?

Är slutbetyget på nationella provet detsamma som mitt slutbetyg?
02/06/2022 anders

I vissa fall, men inte alltid. Nationella proven i matten kan snarare ses som ett underlag för elevens slutbetyg. I fall ditt provresultat skiljer sig nämnvärt från tidigare provresultat gör läraren en bedömning, och kan höja/sänka slutbetyget. Därför är det viktigt att studera i god tid inför provet, se det som en möjlighet och en chans att visa vad du går för! Öka dina chanser för högt betyg med en studybuddy!

Erbjudande inför nationella proven

LÄS MER