Störst i Sverige på studiecoachning & läxhjälp Hitta Studybuddy

Är slutbetyget på nationella provet detsamma som mitt slutbetyg?

Är slutbetyget på nationella provet detsamma som mitt slutbetyg?
02/06/2022 anders

I vissa fall, men inte alltid. Nationella proven i matten kan snarare ses som ett underlag för elevens slutbetyg. I fall ditt provresultat skiljer sig nämnvärt från tidigare provresultat gör läraren en bedömning, och kan höja/sänka slutbetyget. Därför är det viktigt att studera i god tid inför provet, se det som en möjlighet och en chans att visa vad du går för! Öka dina chanser för högt betyg med en studybuddy!